Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Studiering om dyrevelferd i Kjølsdalen

Velferd hos sau
Omlag 30 stk møtte i går opp i Samfunnshuset i Kjølsdalen for å fullføre eit opplegg i velferd hos dyr. Boka (biletet) er grunnlaget for emnet. Dette var den fyrste av 4 kveldar der dei som er med diskuterar lover og reglar, produksjon, sjukdom hos dyr etc
Det er Bondelaget v. Per Gunnar Gilleshammer som har teke initiativet til å auke kompetansen rundt dyrehald. Vi har tidlegare vist til boka og du finn dette ved å gå inn på nyhende og bla nedover

Gå til nyhendearkiv