Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Innkome brev til saka om skyting på Holstøylen

Av Jarle Åsen

Sida eg er granne til eigedomen var det med ei viss interesse eg las innlegget til Humborstad angåande skytinga på Holstølen.Etter å ha kontakta politiet og henvist til innlegget til Humborstad fikk eg fyljande svar fra Politif. Betj. Isak Husevåg:

”Humborstad kontakta i dag.Han vart orientret om at det er kommt klage på skytinga ved sætra.
Han er blitt anmoda om å bruke dei skytebanene som er tilgjengelige i Nordfjord. Det er ikkje gitt tillatelse til skyting på sætra frå Eid lensmannskontor.
Hvis skytinga er til plage for andre grunneigere og brukere i området så ta kontakt med lensmannskontoret.”

Så godtfolk, bruk sætra til turgåing og rekreasjon. Så får vi berre tru att Humborstad fyljer anmodninga frå Politiet og bruker dei offentelig godkjende skytebanene som er i Nordfjord.Med vennlig helsing

Jarle Aasen

Hytteeigar på Holstølen.

Gå til nyhendearkiv