Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Merking av sau og mattilsynet

Av Jan Eide

sauemerke1
sauemerke2
Det skal ikkje vere lett. Desse to merka i kombinasjon er ikkje tillete av mattilsynet. Det eine merket er elektronisk og slakteria sponsar merka til produsent. Enklare ved slakting etc. Det andre er eit mikromerke med lav vekt og lettare å bære for sau/lamb. Men mattilsynet seier nei. Det er utruleg kva den etaten finn på. Kor tid skal dei ta omsyn til dei plager og lidingar når lamb set hovudet gjennom opningane i eit 6-kanta nettinggjerde og ikkje kjem seg laus på grunn av all "juletrepynten" i øyrene.
Les meir om merking HER og her i MERKEFORSKRIFTENE

Gå til nyhendearkiv