Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Orienteringsmøte tirsdag 20. mai klokka 2000 i samfunnshuset

Eid kommune inviterer til orienteringsmøte om framlegget til kommuneplanen sin arealdel. Her kan du få informasjon om kva framlegget inneber av føringar for framtidig arealbruk og korleis du kan påverke vidare i prosessen. Dersom du ikkje har høve til å delta på møtet i din krins, kan du delta på eit av dei andre møta.


Kjølsdalen – Samfunnshuset – Tysdag 20. mai, kl. 20-22

Klikk her for mer informasjon

Klikk her for mer informasjon

Gå til nyhendearkiv