Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

BYGDEDAGANE - AKTIVITETDAG VED SKULEN


LAURDAG 31 JULI 14.00-18.00

MARKNADEN er open for alle som vil selje produkta sine.
BARNAS MARKNAD – eige område for barn som vil selje noko.

Sal av GRILLMAT med skulemusikken.
Lag SMOOTHIE med 4H.

NATURSTI – Løype med spørsmål i skuleområdet og nedover mot Neset. Klasse for born og vaksne. Premiering.

PRESISJONSKØYRING MED TRAKTOR – Konkurranse i presisjonskøyring, primært for dei som ikkje køyrer traktor til dagen. Bondelaget held alt utstyr – påmelding på staden.

Klokka 15.00 UTDELING AV PRISAR..
• Utdeling av Bygdeprisen 2010
• Tildeling av 4H plakett og ei lita gåve frå klubben til plakettmottakarane 2006-2010.

Klokka 16.00 FOTBALLKAMPAR
• Opp til 15 år - 2 X 10 minutt.
• 15 år og oppover - 2 X 20 minutt.Gå til nyhendearkiv