Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Invitasjon til fagsamling for trenarar, leiarar og aktive Fosshaugane Campus laurdag 23.oktober.

Av RoarB

Aktivitets-, kunnskaps- og kompetanseutvikling

STIMULERINGSSAMLINGA
Fosshaugane CAMPUS , Sogndal
laurdag 23. oktober 2010

INVITASJON

Vi følgjer opp tidlegare samlingar og tilbyr deg ny fagsamling der kan du kan møte

Vebjørn Rodalog tre av våre lokale fagpersonar som førelesarar.

Vedlagt er informasjon om m.a. program, førelesarar og
detaljar for påmelding.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 12.oktober 2010.
Gjev beskjed til Ove på: ove@eidelektro.no eller Roar på: roarb@kino.no gsamfddersom dette høyres interessant ut.


Målgruppe for samlinga er dei klubbane/miljøa som deltek i prosjektet -TOPP- idrettsutvikling
for ungdom 16-19 år og elles trenarar, leiarar og aktive frå idrettslag, særidrettar
og andre idrettsengasjerte i fylket.
Arrangørar:
Sogn og Fj . Idrettskrins og Idrettssenteret/Prosjektet - TOPP - idrettsutvikling
med støtte frå Sparebanken Sogn og Fjordane.


Suksessformelen!
Hente impulsar og læring på tvers av
særidrettar, interesse, miljø og fagfelt.

Stimuleringssamling


Gå til nyhendearkiv