Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Websida - linkar - medlemskontingent.

linkar
Dei som er inne på websida har sikkert fått med seg at det er mange linkar til lag og orginasisjonar som ikkje er i bruk. KKUL ynskjer å rydde opp i dette her og ber om at styret i kvar organisasjon tek dette opp: Medlemskontingent på kr 150.- for å bruke websida som informasjonskanal, få ein ansvaleg person for å gjere dette. Enkeltpersonar som vil ha inn noko på sida sender dette på ei fil til leiaren i laget. Pr. i dag er vi berre 40 enkeltmedlemar og 4 lag som har betalt sin kontingent. På utklippet til venstre ser ein kva som møter ein ved innlogging.
Det er stort sett berre KKUL, 4H, Bygdekvinnelaget; KIL og Tavla som nyttar sida si. Å sitje å peike på tome sider er meir negativt enn positivt. Vonar på litt hjelp til rydding.. mvh Jan Eide.
Bankkonto til KKUL: 3790.10.78166 Enkeltpersonar/familiar er velkome. Kr 150.- pr. person

Gå til nyhendearkiv