Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøte i Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag

Sau på beite
Årsmøte torsdag 24.02 kl 2000 på bygdekontoret
1. Vanlege årsmøtesaker
2. Status Gjetarhytta
3. Sanke og skiljekve
4. Innkomne saker.
Saker som skal opp på årsmøtet må vere styret i hende seinast 17.02
Styret v/ Kjell Leite (leiar)

Gå til nyhendearkiv