Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

KKUL og kontingent

Logo KKUL

KKUL - KONTINGENT 2011

Årsmøtet i KKUL vedtok å halde medlemskontingenten i laget uendra.
Kontingenten er på kr. 150,- pr. år og betaling kan skje til kto. 3790.10.78166.

Kjølsdalen Krins Utvikl.lag

Gå til nyhendearkiv