Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Mattilsynet truar med beitenekt pga store tap på beite

Av Jan Eide

I Nationen kan ein lese om byråkratane innan Mattilsynet sitt forslag til å redde norsk sauenæring. Brekk er ikkje heilt samd. Det kan opplysast at i dette sankelaget var tapsprosenten under 10% - det og er for høgt. Les meir på denne linken Nationen eller her Mattilsynet Merking av sau er og eit kapittel no er nytt forslag ute på høyring .Les her Høyring Ikkje enkelt å kome seg gjennom alt.
Beitenekt

Gå til nyhendearkiv