Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøte 23 feb.

Torsdag 23.02 kl 20.00 Bygdekontoret

Vanlege årsmøtesaker + Gjetarhytta og innkomne saker
Mattilsynet stiller og orienterer om flått og tapstal
Saker som skal takast opp må vere levert til Kjell Leite skriftleg innan 15.02
Alle medlemer bør møte.
Sauesanking

Gå til nyhendearkiv