Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

SAUER PÅ SKOG- OG FJELLBEITE


Vi vonar at alle som går i tur i skog og mark eller på fjellet har eit auge til husdyr på fjellbeite. Ser du sjuke eller skadde dyr, - lam som går aleine, vil vi vere takksame om du gjev melding til saueeigar, finn du ikkje ut kven som eig dei, så ring Steinar 95274810.
Skjema med oversikt over øyremerke og telefonnummer finn du ved å klikke på overskrifta.

Ole Morten Erviksæter - 41448266 - Heile øyre, Grøne og raude merke, grøne klavar og grønt på bjøllene
Eldar Lien - 91315367 - Heile øyre, blå merker, blått på bjøllene
Ragnar Rørvik - 91191778 - Heile øyre, gule merke, raude klavar
Odd Einar Elvebakke - 90960359 - Heile øyre, raude merke, grøne klavar.
Magnar Gilleshammer - 90931769 - Klipt inn i venstre øyre bak, grøne merke
Magne Gilleshammer - 90537291 - Av høgre øyre, gule merke.
Anita Eikås Årdal - 99451755 - Heile øyre, rødt og blått merke
Dianne Eikås - 91841657 - Av venstre øyre. Grøne merke
Steinar Bugjerde - 95274810 - Heile øyre, gule merke, raude og gule klavar
Ingvar Sundal - 97122236 - Heile øyre, oransje merke, stålklavar
Bjarte Leite - 90170146 - Avklipt høgre øyre, klipt ned i høgre, orange og grøne merke.
Kjell Leite - 90695692 - Av høgre, klipt inn høgre bak, skråklipt bak venstre øyre, blått og gule merke, gule klavar.

Gå til nyhendearkiv