Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

DUESTEMNE OG "DUA OPP!"
Søndag 4. august
arrangera Kjølsdalen idrettslag motbakkeløp frå Navestøylen til Dua.

Det vert Mosjons- og Konkurranseklasse.
• Mosjonsklassen er for alle. Start kl. 11.00 til kl. 11.45
• Konkurranseklassen blir delt i damer/herrar og aldersgrupper frå 15år. Start kl. 12.00
Påmelding til kristian.aardal@gmail.com eller ved oppmøte.
Startkontingent:
• Mosjonsklassen kr.50,- pr. person over 15 år eller kr.100,- for familie.
• Konkurranseklassen kr.100,- pr. person
Det vert delt ut premiar til alle som deltek.
I tillegg vert det premie til: beste tid damer, beste tid herrar og trekning av tre deltakarpremiar.

DUESTEMNE med vanlig opplegg

Kjølsdalen Idrettslag

Gå til nyhendearkiv