Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøte Kjølsdalen Krins Utviklingslag

Årsmøte Måndag 24.02.2014 kl. 2000 på Bygdekontoret.

1. Årsmøteopning av leiar.
2. Konstituering av årsmøte. (val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteprotokoll).
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Årsmelding.
5. Årsrekneskap.
6. Val.
7.Innkomne saker.
8. Fastsetting av medlemskontingent.

Saker meldast til Stig Arne Bugjerde på E-post stig.arne.bugjerde@enivest.net
Både medlemmar og eventuelt framtidige medlemmar er hjarteleg velkomne.

Gå til nyhendearkiv