Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Innspill til kommuneplanens arealdel

Hvis det er noen enkeltpersoner som ønsker at KKUL skal videreformidle deres innspill til kommuneplanens arealdel, ber vi vennligst om at de sender en e-post til KKUL v/Cato Albrigtsen (albrigt@hotmail.no) innen fredag 30. mai. klokka 2100.

KKUL skal ha et møte i løpet av juni der vi forfatter et brev til kommunen med våre merknader til kommuneplanen.

Alle aktuelle dokumenter er tilgjengelige på kommunen sine nettsider.
Klikk her for å gå direkte til kommunens nettside

Gå til nyhendearkiv