Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Rydding i Kjølsdalsstranda

Fylkeskommunen går inn med pengar

På postlista til Eid kommune 23.08 ligg der brev frå Fylkesmannen til Eid kommune om ryddning langs vegane og eit opnare landskap.

Kjølsdalen er etter prioritering sett øverst på lista. Arbeidet skal gjerast ferdig i haust. Summen som blir tilbydd til heile prosjektet (Kjølsdalen er berre ein liten del av dette) er på kr 90 000 dersom kommunen går inn med sine 10 % dvs kr 9000.-
De finn meir på denne linken: Rydding
.
skog kjølsdalselv © J Eide

Gå til nyhendearkiv