Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Kommunevalet 2007

Representantar frå Kjølsdalen krins .

Av Jan Eide

Geir Lefdal © Jan Eide

Tre frå Kjølsdalen krins i det nye kommunestyret:

Ann-Magritt Hopland Eikås (SP)
Hans Petter Gillehammmer (AP)
Geir Lefdal (H)

Geir Lefdal er ein av dei nye i Eid kommunestyre. Her eit bilete frå tur i sommar.

Tre frå Kjølsdalen krins i det nye kommunestyret:

Ann-Magritt Hopland Eikås (SP)
Hans Petter Gillehammmer (AP)
Geir Lefdal (H)

Talet er status quo frå førre kommunestyre.
Krinsen har om lag 8,5% av dei røysteføre i Eid og fekk 3 av 29 representantar, noko som utgjer om lag 10,3% av av kommunstyret. Då reknar vi på slutten av perioden sidan Torfinn Myklebust fekk fritak.

Gå til nyhendearkiv