Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Sal av bjørkeved

bjørkeved © internett


Det blir vedamangel til vinteren ser det ut for.
.
Rette mann å snakke med er: Frode Kjøllesdal tlf: 91139580

bjørkeved © internett
KKUL vil prøve å hindre attgroing og fremje sal av ved som biobrensel. Ta kontakt med Frode Kjøllesdal eller Jan Eide for deltaljar. Det kan løne seg å pakke tørr bjørkeved i 40 l sekkar for sal. Ein trailer tek 22 pallar med 40-liters sekkar. Er det nokon som har eller kan tenkje seg å levere no eller neste år?

Gå til nyhendearkiv