Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøtet i Kjølsdalen ungdomslag vert utsett!

Av Marius Aardal

På grunn av datavirus må årsmøtet i ungdomslaget utsetjast til søndag 27. januar.

Kjølsdalen Samfunnshuset
Søndag 27. januar klokka 16.00
Vanlege årsmøtesaker

STYRET VONAR AT MANGE TEK TUREN OG VERT MED Å LEGGE PLANER FOR 2008

Kjølsdalen Ungdomslag

Gå til nyhendearkiv