Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Haugen fekk ikkje invilga dekking av straum til lyspunk i TS

Av Jan Eide

Gatelys
Vi merker oss at Haugen ikkje fekk positivt svar på sin søknad om dekking av utgifter til lyspunkt . Avslaget var med 4 mot 5 stemmer. Geir Lefdal frå vår krins gjekk inn for at kommunen skulle dekke utgiftene. Dei fleste har vel fått med seg at KKUL arbeider med eit tilsvarande prosjekt, men vi har i motsetnad til DHBUL ikkje komne så langt at vi har pengar til installasjon enno. Såleis er denne saka ei rettesnor for kva vi kan forvente.
Les heile vedtaket med tilråding her: Vedtak om gatelys i Eid kommune

Gå til nyhendearkiv