Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

SMIL-midlar til Lefdal

Eid kommune
Elin Stølen får SMIL-midlar til grensegjerde.
Vedtak i kommunen: Søknad om tilskot til oppsetjing av grensegjerder på gnr. 100 bnr. 2, gnr. 100 bnr. 1, gnr. 102
bnr. 5 og gnr. 99 bnr.1 på Lefdal i Eid kommune vert innvilga med tilskot på kroner 37 200,-.
Brevet frå Eid kommune

Gå til nyhendearkiv