Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Sjukehusstrid i Oslo og omegn også - maktkampen er i gang

Artikkel i Aftenposten 17.10 som de finn på internett

Sjukehus - Aftenposten
Det er ikkje berre i S&F at det er ein bitter sjukehus-strid. I Aftenposten 17.10 kunne ein lese Maktkamp om Oslo-pasientene
Det minner litt om det som foregår i vårt fylke. Det kunne ha vore interessant å få vite kor mykje regjeringa er med i på dette spelet. Om vi visste litt meir, kan ein kanskje forstå kvifor Ordføraren i Eid og leiar i Nordfjordrådet Sonja Edvarsen har så store problem med å få helseministaren itale. Det er prestisje og store pengesummar det går på. Meir under Hovedstadsprosessen
I Oslo kan ein nå neste sjukehus berre nokre minutt unna. Ikkje rart vi brenn for vårt sjukehus på Nordfjordeid - og snart skal vi i krinsen gang med kampen om skulen vår på nytt.Gå til nyhendearkiv