Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Referat frå 17. mai komiteen 2008

Refrat frå avsluttande møte i 17. mai komiteen 2008. I referatet kan ein lese om korleis komiteen har fordelt overskotet, og kven som skal sitje i 17. mai komiteen i år.

1. Evaluering 17.mai 2008
17. mai feiringa blei gjennomført på tradisjonelt vis. Godt frammøte i kyrkja, folketoget og på skulen. Servering ok. Det var få som sakna smørbrød. Komiteemedlemmane gjorde en god jobb, opprydding gjekk greit. Veldig fin tale av 7.klasse Kjøldalen skule. Musikk – og sangunderhaldning var som vanlig populært.

2.Overskot 2008 – kr 8536
Disponibelt på konto kr 18225,72

3.Fordeling av overskot
Kr 2000 til Kjølsdalen skule 7.kl – reisetilskot (er utbetalt)
Kr 10000 til Lysaksjon Haus, Ervik og Kjølsdalen
Rest på konto kr 8225 overføres til 2009 komiteen.

4. Val av 2009 komité:
Albrigtsen Cato
Bakke Roar
Bjørhovde Vigdis
Breiteig Jorunn
Bruvoll Vegar
Bruvoll Gerd Starheim
Bruvoll Helge
Bugjerde Kirsten
Duestøl Merete
Elvebakke Marta Jenny
Elvebakke Johnny
Erviksæter Jørgen Andre
Erviksæter Vigdis
Etterdal Lars
Gillesdal Anne Karin
Gilleshammer Per Kristian
Gilleshammer Kåre
Gilleshammer Brit
Gilleshammer Per Gunnar
Gilleshammer Sissel Leite
Gilleshammer Petter
Gilleshammer Jorunn .
Haus Sølvi
Heggedal Arne
Johansen Jan
Kjøllesdal Eli Hjelle
Larsen Sigmund
Lefdal Ole Johan
Leite Bengt
Leite Bjarte
Lågeide Svein
Lågeid Åse
Midthjell Anette
Midthjell Linda
Midthjell Janne
Myklebust Jonny
Nes Ottar
Roset Silje
Rundereim Anne Sofie
Solibakke Bjørn Johnny
Sundal Bente Eriksen
Sundal Kjell
Sundal Kirsti Sole
Sundal Fredrik
Sundal Torgeir
Sundal Per
Sundal Finn Arve
Sundal Jannicke
Stølen Elin
Telvik Aud Marit
Telvik Aleksander
Tømmerstal Sverre
Tømmerstøl Inger
Ytrehus Kolbein
Ytrehus Randi

Sølvi Haus kallar inn til 1.møte

18.02.2009
Geir Lefdal – leiar 17.mai komiteen 2008

Gå til nyhendearkiv