Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Møte med beitelaga i S&F

Av Jan Eide

Sauer i skogen © Webside
Fylkesmannen Landbruksavdelinga (FMLA) har invitert beitelaga til møte. I dag stiller Kjell Leite og Jan Eide for sankelaget i Kjølsdalen krins på Bryggen hotell.
Saker som skal takast opp: Utvikling i tapstal v/ Christian Rekkedal. Erfaring frå prosjektet "Redusert Lammetap" v/ Mattilsynet. Rovdyrforvaltning v/ Hermund Mjelstad. Førebyggjande helsearbeid v/ Mattilsynet og Vårbeite v/Astrid Sandvik.

Gå til nyhendearkiv