Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Oppdrag

Av Jan Eide

gravemaskin
Det er vår, været er fint, mykje skal gjerast. To av våre driftige ungdomar som har investert i maskinutstyr tek på seg oppdrag.
Frode Kjøllesdal tlf: 911 39 580
og Kristian Årdal tlf: 970 91 253
tek på seg arbeid med sine gravemaskiner og traktorar. Arbeidet kan vere: Graving, massekøyring, planering, grøftegraving, tomteutgraving.....
Det kan og vere aktuelt å ta på seg skogsarbeid: Vedahogst,leigehogst, beitepussing, kantslått.
traktor
Karane samarbeider så det er berre å ta kontakt med ein av dei.

Gå til nyhendearkiv