Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Lamminga er i full gang

Av Jan Eide

Lamming
Lamminga er i full gang. Mange i Kjølsdalen har gjennomgått kurs i dyrevelferd. Eit av tipsa som vart diskutert var kor viktig det er at lamma får kode så snart som mogeleg. Hjelpemiddel til dette er pumpe med slange. Ein mjølkar litt av koden frå mora - har det over på pumpa og sprøyter koden ned i magesekken. Då får ein både undersøkt om juret på sauen ikkje er tett ,og ein er sikker på at lammet har fått "startpakke" som er heilt nødvendig for å greie seg. Lukke til med lamminga!
Pumpe med slange

Gå til nyhendearkiv