Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Fiskeplassar i Lefdalsvika

 © Ottar Nes
I samband med reguleringsplan for Lefdalsvika har Hans Lefdal sett opp namn og plassering av fiskeplassar. Skrivet ligg på Eid kommune si postliste og kan lesast HER
Trykk på overskrifta og de får all informasjon om hus etc frå Geir Lefdal

Bildet viser dei 2 gardane Lefdal (Gnr. 102) og Lefdalshjelle (Gnr. 101).

Ved sjøen til venstre:
- det kvite huset er grendahuset i Lefdal
- Nedanfor grendahuset ligg tunet til Gbnr. 102/5. Eigar er Arne Heggedal og Vigdis Bjørhovde.

Ved sjøen - i midten:
- til venstre er bustadeigedom til Anne Sofie Rundereim m/sambuar Leif Ødegård
- deretter bustadeigedom til Kåra Rundereim (enke)
- så tunet til Gbnr. 102/1 eigar Ole Johan Lefdal m/sambuar Bodil Vedvik.

Ved sjøen - til høgre:
- tunet på Gbnr. 102/3 eigar Ståle Lefdal m/sambuar Åse Sundal.

Midt i bygda:
- tunet til Gbnr. 102/4 eigar Geir og Torbjørg Lefdal.

Midt i bygda - til høgre (gult hus):
- tunet til Hans og Eldbjørg Lefdal (busett i Ørsta).

Øverst i bygda - lengst oppe:
- tunet til Gbnr. 101/1 eigar Nils og Jofrid Lefdalshjelle.

Øverst i bygda - nedanfor 101/:
- tunet til Gbnr. 101/2 eigar Atle og Bjørg Roset.

Gå til nyhendearkiv