Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Utbyggingsplanane for Jølet kraftverk i Kjølsdalselva lagt på is

Av

Kraftutbygging i Kjølsdalselva
Ei gruppe på 8 personar har sendt søknad på utbygging av Kjølsdalselva i Jølet. I svar attende frå NVE fekk ein pålegg om å utrede biologisk mangfald i elva. Usemje innan gruppa gjer at ein førebels ikkje går vidare med prosjektet sjølv om kalkyler som er ferdige viser at ein ville ha hatt forteneste frå fyrste dag.

Gå til nyhendearkiv