Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

KKUL tek i bruk off helpemiddel til utrekning av lengd

Av Jan Eide

Kart i skolen
Når ein set og skal lage planar etc er det OK med hjelpemiddel som å rekne ut areal, lengd etc. Kart i Skolen er eit slikt hjelpemiddel. Ein kar kom og ville ha drahjelp til å rekne ut ei lengd på eit gjerdestykke som skulle haldast ved like. Enkelt og greit ved dette hjelpemiddelet. Klikkar på linken over, får opp kartet, sum deg inn ved hjelp av forstørrelsesglaset, trykk på meterstaven og klikk deg fram langs ruta du vil gå. Til høgre ser du kor langt du har gått. Lukke til. Meir ved å trykke på overskrifta

Kart i skolen er et webatlas for Norge. Kartdata og annen informasjon vist i Kart i skolen, hentes direkte fra leverandørene av datasettene og er derfor høyaktuelle og ofte sanntidsdata.

Kart i skolen eies av utdanningssektoren

Kart i skolen er under utvikling, og endringer i design og funksjonalitet kan endres uten varsel.

Gå til nyhendearkiv