Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøte innkalling

Av Roar B

Årsmøtet i Kjølsdalen Idrettslag 22 november kl 20.00. Innkalling finn De her

Årsmøte

I Kjølsdalen idrettslag søndag 22nov 2008 kl 20 på Kjølsdalen skule, Biblioteket.

Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Kontingent
6. Innkomne saker
7. Budsjett
8. Val
9. Val av to utsendingar til årsmøte i Eid idrettsråd
10. Eventuelt

Dersom nokon har saker til årsmøte så må det sende dei til styret v/Ove Kjøllesdal Nedre Byggefelt 6776 Kjølsdalen innan 08.11.09.
Vi vil ynskje alle medlemmane velkome til årsmøtet.

Med Helsing

Styret i KIL

Gå til nyhendearkiv