Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Visning på huset der butikken vår er.


Krinsen
I dag var det visning etter at eigedomen der butikken vår held til, er lagt ut for sal. Interessa for kjøp var større enn forventa.
No står det att å få eit sal i orden der vi kan få butikken til å leve vidare. Kreative hovud er velkomne med tips om korleis dette skal kunne organiserast. Skal vi starte eit eigdomsselskap der alle som vil kan vere medlemar? Kanskje det finnst andre gode løysingar. Meld dykk på.....

Gå til nyhendearkiv