Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Innmelding i Kjølsdalen Idrettslag

Av RB

Bli medlem i idrettslaget!Styret i Kjølsdalen Idrettslag (KIL) vil oppfordre alle til å støtte laget ved å bli medlemmer i 2010, anten som aktiv-, familie- eller støttemedlem.

Betal inn til kontonr 5398.05.07706 (Kjølsdalen IL v/Helga D. Sundal, 6776 Kjølsdalen)

Kontingentsatsar:
- Under 16 år: 100 kr
- Over 16 år: 200 kr
- Familiemedlemskap: 300 kr

NB! Hugs å skrive namn og fødselsår på innbetalinga!

Dei som er aktive i idrettslaget (fotball, handball, barnetrim osv) bør sjølvsagt vere medlemmer.

Spørsmål? Kontakt kasserar Helga Didrikke Sundal, tlf 958 89 159, e-post helga.didrikke@online.no.

Styret i KIL

Gå til nyhendearkiv